TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU REPARAȚIILE HIDRAULICE (denumite în continuare „PROPRIE”)

Obiectul TCG îl constituie serviciile furnizate de CHRONO Flex Romania SRL. într-o organizație cu sediul în București, Șoseaua București Ploiești nr. 1 A, Parter. Corp C, Camera 5. (denumit în continuare „CHRONO Flex”) servicii în domeniul reparațiilor și service-ului pentru furtunuri hidraulice, în special în domeniul înlăturării defecțiunilor și al inspecțiilor preventive (în continuare denumite „Servicii”). Serviciile sunt oferite în zona Capitalei București, precum și în vecinătatea acestui oraș. TCG este singurul document care reglementează termenii și condițiile Serviciilor furnizate de CHRONO Flex, cu excepția cazului în care se indică altfel în oferta CHRONO Flex.

ARTICOLUL 1 – Lista de prețuri, estimări și oferte

Lista actuală de prețuri pentru serviciile Chrono Flex poate fi găsită la: https://www.chronoflex.ro/ofertele-noastre-de-reparatii-furtunuri-hidraulice/
(denumită în continuare „Lista de prețuri”).

Decontarea financiară a Serviciului efectuat se bazează pe protocolul final pentru un anumit Serviciu, Lista de prețuri sau oferta CHRONO Flex, dacă aceasta a fost prezentată Clientului ca atare și:

o factură simplificată de TVA emisă pe această bază cu termenul limită de plată imediat după primirea acesteia prin plata cu cardul de plată către un angajat al CHRONO Flex;
pentru clienții agreati de CHRONO Flex, adică cei incluși în baza de date de clienți CHRONO Flex (se aplică numai clienților care au primit o astfel de confirmare de la CHRONO Flex) pe baza unei facturi cu TVA cu un termen de plată de 15 zile de la livrarea acesteia către client .
Remunerarea CHRONO Flex nu include eliminarea deșeurilor, Clientul este obligat să efectueze el însuși activitățile de mai sus, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

Prin plasarea unei comenzi pentru Servicii, Clientul CHRONO Flex este de acord ca CHRONO Flex să trimită prin e-mail facturile TVA emise la adresa de e-mail a clientului indicată în comandă.

CHRONO Flex poate pregăti o estimare a costurilor înainte de a începe Serviciul, dar este doar o estimare, iar suma finală a remunerației datorate pentru un anumit Serviciu depinde de domeniul efectiv al Serviciului (conform protocolului final) și Lista de prețuri.

CHRONO Flex poate pregăti o Ofertă scrisă pentru clienții care intenționează să comisioneze Servicii în mod regulat, care va completa condițiile indicate în GTC. În special, o astfel de ofertă poate include un mecanism de plată diferit pentru Servicii, inclusiv ca parte a facturilor sumare cu TVA pentru o anumită lună.

ARTICOLUL 2 – Cerere de service

Comenzile de servicii sunt acceptate telefonic la 0800 672 800 sau prin e-mail trimis la următoarea adresă: contact@chronoflex.ro

O anumită comandă de service este considerată acceptată pentru execuție de către CHRONO Flex atunci când CHRONO Flex creează o comandă în programul intern CHRONO Flex.

Condiția pentru accesarea Serviciului de către CHRONO Flex este:

Nu există pretenții restante ale CHRONO Flex împotriva Clientului.
Semnarea Comenzii de către Client cu tehnicianul CHRONO Flex (la sosire).
Semnarea unei declarații de către Client despre citirea și acceptarea acestor termeni și condiții
(PROPRII).

ARTICOLUL 3 – Timpul de executare

Orele de livrare și de sosire sunt orientative și pot fi prelungite, fapt pentru care CHRONO Flex nu este responsabil pentru daune, cu excepția cazului în care prejudiciul este rezultatul unei acțiuni intenționate a lui CHRONO Flex.

Timpul de călătorie către clientul serviciului CHRONO Flex, calculat din momentul în care CHRONO Flex acceptă Comanda de Service, este de 60 de minute.

Timpul de livrare a serviciului va fi verificabil numai după ce CHRONO Flex a verificat defecțiunea.

ARTICOLUL 4 – Termeni și condiții

Pentru a presta Serviciul, Clientul trebuie sa pună la dispoziția CHRONO Flex toate mijloacele necesare pentru buna desfășurare a Serviciului cu respectarea regulilor de securitate necesare pentru protejarea persoanelor si a bunurilor. În cazul în care Clientul nu furnizează condițiile de mai sus, CHRONO Flex poate refuza furnizarea Serviciului fără a-și asuma răspunderea în acest sens și, în plus, CHRONO Flex poate percepe Clientului costurile de călătorie și retur.

ARTICOLUL 5 – Asigurarea calității

Serviciile sunt acoperite de garanție în termen de un an de la efectuarea lor, în același timp, garanția pentru Servicii este exclusă. Garanția oferită nu se aplică pieselor de uzură, defectelor legate de uzura în funcționare, defectelor legate de comportamentul necorespunzător al Clientului sau terților, inclusiv nerespectarea instrucțiunilor furnizate de CHRONO Flex și defectele legate de funcționarea/modificările necorespunzătoare. Condiția pentru ca Clientul să folosească garanția este să raporteze defectul către CHRONO Flex în termen de 48 de ore la adresa de e-mail: contact@chronoflex.ro

Ca parte a acțiunii de garanție, CHRONO Flex va remedia defectul dacă este responsabil pentru acesta.

Termenele limită aproximative pentru cererile de garanție:

in ceea ce privește timpul de răspuns: 24 de ore de la notificarea de către Client; în scopul înlăturării defecțiunii: 24 de ore de la notificarea de către Client.

 

ARTICOLUL 6 – Clauza de păstrare a dreptului de proprietate

Piesele de schimb incluse în echipamentul reparat rămân proprietatea CHRONO Flex până la plata integrală a remunerației datorate CHRONO Flex pentru un anumit Service. Clientul își asumă riscul echipamentului imediat după ce Service-ul a fost efectuat de CHRONO Flex și își asumă din nou întreaga responsabilitate pentru acesta.

ARTICOLUL 7 – Răspundere

CHRONO Flex este responsabil pentru daune până la valoarea remunerației datorate pentru un anumit Serviciu și nu este responsabil pentru daune indirecte, cum ar fi pierderea profitului de către Client. Răspunderea CHRONO Flex apare numai în cazul unei abateri intenționate sau al neglijenței grave a lui CHRONO Flex. Limitările de mai sus se aplică și răspunderii delictuale.

ARTICOLUL 8 – Competența

Orice dispute care decurg din Servicii vor fi soluționate de instanța competentă pentru tara in care CHRONO Flex își desfășoară activitatea.